ACREDITARE

Ce inseamna un curs autorizat de dermopigmentare si care sunt avantajele participarii la un astfel de curs?

Participarea la un curs de dermopigmentare, te ajuta si iti cresc sansele de a ocupa un loc de munca mai bun sau de a-ti deschide propria afacere.

Ce fel de certificat se poate obtine participand la un curs autorizat ? 
Certificatele acreditate A.N.C sunt recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si de Ministerul Muncii, Familiei si Solidaritatii Sociale. Furnizorii de formare profesională autorizati eliberează persoanei care a promovat examenul de absolvire a cursului de dermopigmentare, certificatul de specializare.

Care sunt avantajele participarii la cursurile autorizate de A.N.C. ? 
Pe langa faptul ca participarea la astfel de cursuri va permite dezvoltarea abilitatilor si imbogatirea cunostintelor, un alt avantaj al diplomelor acreditate de A.N.C. este acela ca puteti profesa pe baza lor, in domeniul in care v-ati instruit, atat in tara cat si in Europa si in statele semnatare Conventiei de la Haga. 

 

Certificatul acreditat de dermopigmentist este valabil in Europa si in statele semnatare Conventiei de la Haga. 
Lista cu statele semnatare ale Conventiei de la Haga si a statelor cu care România are încheiate tratate sau acorduri privind recunoasterea reciproca a actelor, o puteti gasi pe: 


http://portal.just.ro/114/SiteAssets/SitePages/informatii/Lista%20state%20pt%20aplicarea%20procedurii%20de%20supralegalizare%20si%20apostilare[1].pdf

Studentul care urmeaza sa profeseze meseria de dermopigmentist in Europa sau in statele semnatare Conventiei de la Haga, trebuie sa mearga cu certificatul la Comisia de Autorizare a judetului de care apartine si sa solicite stampila si semnatura in vederea apostilare.

Urmatorul pas este sa ajunga la Prefectura din sectorul unde are sediul furnizorul de formare profesionala (scoala unde a urmat cursul de dermopigmentist) sau la Prefectura unde are domicilul elevul in cauza, unde se plateste o taxa. Tot de aici se primeste apostila care se aplica pe diploma iar suplimentul (document aditional diplomei) va fi semnat si stampilat in urma traducerii si legalizarii.

Informatiile sunt extrase din http://www.anc.edu.ro, Legea 129/2000 republicata.

 

Ce este apostila?

Apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. 

Eliberarea apostilei are drept scop autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

 

Cum se eliberează apostila ?

Procedura de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competenţe stricte stabilite prin lege, se desfăşoară prin intermediul biroului apostilă organizat în cadrul instituţiilor prefectului.

Apostila se semnează de către subprefectul judeţului/municipiului Bucureşti, desemnat prin ordin al prefectului sau, în cazul în care acesta se află în imposibilitate, de una dintre cele două persoane împuternicite prin ordin al prefectului să îl înlocuiască pe subprefect.

Apostila se eliberează de către instituţia prefectului din judeţul în care titularul actului sau soţul/soţia ori o rudă până la gradul II a acestuia are domiciliul/ultimul domiciliu sau din judeţul în care emitentul actului are sediul.

 

Care sunt actele pentru care se eliberează apostila ?

Principalele categorii de acte pentru care se eliberează apostila sunt următoarele:

 1. acte de stare civilă(certificate de naştere, de căsătorie, de deces) ;
  2.acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă (dispoziţii, certificate emise de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor);
  3. certificate privind domiciliul şi cetăţenia;
  4. certificate de cazier (judiciar, fiscal etc);
  5. certificate pentru evitarea dublei impuneri, certificate de rezidenţă fiscală, adeverinţe de venit etc;
  6. acte referitoare la raporturile de muncă/serviciu (stagiul de cotizare etc.);
  7. acte de studii (diplome de bacalaureat, diplome de licenţă etc.);
  8. acte care dovedesc calificarea într-o meserie (pregătirea profesională obţinută în sistemul de formare profesională pentru adulţi), brevete (de turism etc), certificate (de competenţă a personalului navigant, de traducător în şi din limbi străine, de conformitate pentru calificarea în profesii din domeniul sănătăţii etc);
  9. acte cu caracter medical (dovezi de vaccinare, fişe medicale, adeverinţe medicale etc);
  10. acte care fac dovada componenţei familiei, cu excepţia livretului de familie;
  11. certificate de botez, cununie etc;
  12. certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt ori se atestă o anumită calitate în vederea valorificării anumitor drepturi, precum şi adeverinţe prin care se atestă un drept sau un fapt, eliberate în temeiul legii.

 

Care sunt actele pentru care NU se eliberează apostila ?

Principalele acte pentru care nu se eliberează apostila în cadrul instituţiei prefectului sunt actele de identitate şi paşapoartele, actele emise de autorităţile române care urmează a fi folosite în statele care nu sunt parte la Convenţia de la Haga, iar în această situaţie solicitanţii se vor adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti şi Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru, nr. 24, sector 1, Bucureşti, pentru supralegalizare. De asemenea, actele pentru care nu se eliberează apostila sunt copiile actelor administrative, actele aflate sub semnătură privatăhotărârile judecăoreşti, precum şi livretele de familie.

Despre solicitanţii apostilei

Eliberarea apostilei poate fi solicitată de către titularul actului, de către soţul/soţia titularului actului sau de către o rudă până la gradul II cu titularul actului, iar în acest caz se vor prezenta şi documente care atestă relaţia, dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate. De asemenea, eliberarea apostilei mai poate fi solicitată de către o altă persoană fizică, care prezintă procură notarială sau împuternicire avocaţială, sau de către o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens.

În acelaşi timp, solicitanţii pot depune documentele şi prin corespondenţă, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

 1. a) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este însoţit de celelalte documente necesare;
  b) documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire.

Care sunt documentele necesare eliberării apostilei ?

Pentru ca apostila să fie eliberată, trebuie să depuneţi la sediul instituţiei prefectului următoarele documente :

 1. cerere, indiferent de numărul actelor aparţinând aceluiaşi titular pentru care se solicită eliberarea apostilei;
 2. actul pentru care se solicită eliberarea apostilei, în original;
 3. dovada achitării taxelorpentru prestarea serviciului de eliberare a apostilei.

Dacă doriţi să aflaţi mai multe informaţii despre statele semnatare ale Convenţiei de la Haga, despre taxele pe care trebuie să le plătiţi sau dacă doriţi să aflaţi în ce judeţ se află Birourile Apostilă, accesaţi următoarea adresă.

Sursa: MAI